Bofællesskab på vej

websitet til nye bofællesskaber

Der skal mange til et fællesskab

En initiativgruppe gør ikke et bofællesskab. En af de første opgaver, det spirende bofællesskab står over for, er at finde flere, der deler drømmen

Tekst og foto: Janni Rose Christensen

”Vi hørte om Mageløse gennem nogle venner,” fortæller en af de kommende beboere i Mageløse. Et bofællesskab der står klar til indflytning i 2019.

Mund-til-mund-metoden er effektiv, når initiativgruppen er på jagt efter nye medlemmer. I Mageløse fandt 10 af de 29 familier vej gennem venner, venners venner og kollegaer.

Et par familier stod på ventelisten i et eksisterende bofællesskab, som sendte dem videre til Mageløse.

Google er en hjælp

”Det er vigtigt, at man har en hjemmeside, der popper op, når folk googler,” siger Lykke Ørnbjerg, der bor i Holdepunktet.

Vi leder på nettet, når vi mangler noget. Også bofæller. Hjemmesiden fortæller om projektet. Og annoncerer de informationsmøder, som de kommende bofællesskaber arrangerer.

Det kan kommende beboere i Mageløse bekræfte. Google sendte en femtedel af dem til foreningens hjemmeside. Efter et informationsmøde hoppede de om bord.

Fællesskaber opstår ikke altid af sig selv. Konkrete planer trækker flere til.

Det bliver lettere, når det er konkret

”Måden at skaffe medlemmer på er at lægge noget konkret frem. Især børnefamilier har ikke tid til møder. De vil have noget konkret at forholde sig til,” siger Michael Torp, der er formand for Sorø Økosamfund.

Når der er konkrete tanker og ideer, er der noget at skrive om på hjemmesiden og fortælle om på informationsmøder. Og noget lokalpressen vil skrive om.

Lokal presseomtale lokker også medlemmer til. To af familierne i Mageløse opdagede deres kommende bofællesskab gennem lokalavisen.

Ideen til Sorø Økosamfund opstod på et borgermøde om hønsehold og nyttehaver. Michael Torp er en af initiativtagerne til de kommende bofælleskab.